TRỌN BỘ KBVISION

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 8 MẮT KBVISION 2.0MP

18.520.000

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 4 MẮT KBVISION 2.0MP

10.700.000

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 2 MẮT KBVISION 2.0MP

3.800.000

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 4 CAMERA KBVISION 2.0MP

5.200.000

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 6 CAMERA KBVISIOM 2.0MP

7.800.000

Trọn bộ camera KBVision

BỘ 8 CAMERA 2.0 MP KBVISION

10.400.000

TRỌN BỘ HIKVISION

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 4 CAMERA HIKVISION 2.0MP

5.280.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 8 CAMERA HIKVISION 2.0MP

10.200.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ CAMERA 6 MẮT HIKVISION 2.0MP

8.320.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 8 MẮT HIKVISION 2.0MP

10.840.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 6 CAMERA 1.0 MP HIKVISION

5.970.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 4 CAMERA 1.0MP HIKVISION

480.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 2 CAMERA HIKVISION 2.0MP

3.680.000

Trọn Bộ camera HIKVISION

BỘ 2 CAMERA HIKVISION 1.0MP

3.380.000

CAMERA QUAN SÁT

CAMERA IP

THIẾT BỊ GHI HÌNH

3.000.000
3.500.000
1.950.000
12.000.000
5.600.000
2.910.000

Đầu ghi hình DAHUA

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA XVR404C-X1

1.950.000
2.450.000

PHỤ KIỆN CAMERA