ĐẦU CAMERA IP 8 KÊNH DAHUA NVR2108HS-4KS2

2.910.000

ĐẦU CAMERA IP 8 KÊNH DAHUA NVR2108HS-4KS2

2.910.000